Dotacje unijne

„Innowacje w przedsiębiorstwie P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,
Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy SIATPOL poprzez konkurowanie na rynkach unikalnymi pod względem właściwości i innowacyjności produktów. Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu.

Planowane efekty:

 • Wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie zastosowania innowacyjności w przedsiębiorstwie;
 • Zwiększenie przychodów w przedsiębiorstwie;
 • Wzmocnienie potencjału kadrowego oraz technicznego;
 • Nawiązanie współpracy z jednostką naukową;
 • Tworzenie i poszerzanie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;
 • Zwiększenie poziomu produktywności i wydajności pracy w firmie;
 • Pozyskanie możliwości dalszego rozwoju;

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

Wartość projektu: 2 550 995,01 PLN

Wkład EFRR: 1 244 387,80 PLN

 


 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor na rynku regionalnym pod względem właściwości i innowacyjności produktów poprzez zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty

 • Zwiększenie udziału w rynku regionalnym;
 • Zwiększenie zastosowania innowacyjności w przedsiębiorstwie SIATPOL;
 • Tworzenie i poszerzanie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;
 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu, w którym działa przedsiębiorstwo SIATPOL;
 • Zwiększenie poziomu produktywności i wydajności pracy w firmie;

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

Wartość projektu: 6 143 653,69 PLN

Wkład EFRR: 2 996 904,24 PLN

 


 

Tytuł projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 417,6 kWp w przedsiębiorstwie P.P.H.U. SIATPOL K. Szcząchor

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego P.P.H.U. SIATPOL do 31.12.2019.

Cele szczegółowe:

 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 417,6 kW z OZE dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej
 2. Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego.
 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej działalności produkcyjnej.

Wartość projektu: 2 311 492, 75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 055 451, 34 zł

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

 


 

„Wzrost konkurencyjności firmy oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w dziedzinie elementów ogrodzeń zewnętrznych w firmie Siatpol”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7. współfinansowanego ze środków europejskich.

Cel projektu: Wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R, poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnej, innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do wytwarzania wysokiej jakości elementów ogrodzeń zewnętrznych.

Planowane efekty:

 • wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
 • innowacyjna technologia umożliwiająca produkcję elementów ogrodzeń ze zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne,
 • wzrost żywotności, jakości oraz estetyki elementów produkowanych ogrodzeń,
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym oraz europejskim.

Wartość projektu: 7 809 516,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 997,00 zł

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

zamów online

©2023 P.P.H.U „SIATPOL”

Projekt i wykonanie: logo Net Partners