Zbrojenie rozproszone

Produkowane przez nas włókna stalowe uzyskały stosowną Aprobatę Techniczną i Atest Higieniczny.

Włókna stalowe SIATPOL 1/50 i SIATPOL 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe SIATPOL 1/50 i SIATPOL 1/60 mogą być dodawane w ilości od 25 do 35 kg na m³ betonu.

W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.

Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

Zastosowanie: włókna stalowe SIATPOL 1/50 i SIATPOL 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania: podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych, niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

 

Parametry techniczne

Parametry 1/50 1/60
d [mm] 1,0±10%
L [mm] 50±10% 60±10%
l [mm] 2,5±10%
h [mm] 2,0±10%
α [°] 42±10%

rysunek techniczny

Przygotowanie do transportu

Pakowanie włókna i przygotowanie palety do transportu.
Waga pojedynczego opakowania 20kg. Paleta zawiera 45 opakowań (900 kg).

Opakowanie pojedyncze 20 kg

Opakowanie pojedyncze 20 kg

Paleta przygotowana do transportu 900 kg

Paleta przygotowana do transportu 900 kg

zamów online

©2024 P.P.H.U „SIATPOL”

Projekt i wykonanie: logo Net Partners